20100802-6yumdate
六壬神功

沈雲山伏英舘六壬仙師寶誕

六壬仙師寶誕 一年兩次,分別是農曆三月 十八同六月廿二 兩日。每年我地身為六壬弟子,都特別隆而重之,隆重其事。當日中午我地一班師兄弟都會上壇集合,由師傅帶領請神,先熱鬧一番,跟住再請師公一起到酒樓再繼 續慶祝。今晚都係係西九龍中心龍庭酒樓擺幾十圍,師傅師母師伯師叔師兄師姐同師弟師妹都玩得好開心好盡興,同埋又見到夏蕙姐,真係好開心~

 1,225 Posts 0 Comments 1898677 Views